Yerel Haber Girişi : 16 Haziran 2023 10:18

Belediyelere sağlığı geliştirme rehberi

Belediyelere sağlığı geliştirme rehberi

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde, yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulması ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklenmesi ile toplum sağlığının geliştirilmesi için belediyelerle bir araya geliyor.
Bu amaçla geliştirilen ve geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyulan Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) Uygulama Rehberi , yerel yönetimlere, sağlıklı çevreler oluşturmak konusunda yol göstermek ve fiziksel aktivite, aktif yaşam ve spor için yapacakları çalışmalara yardımcı olmanın yanı sıra sürdürmekte oldukları çalışmaların ölçülebilir olmasının sağlanmasını hedefliyor.
Önce şehir sağlık profili çıkarılıyor
Toplumda sağlık bilincini geliştirmek ve birçok hastalığın tetikleyicisi olan fiziksel inaktivite ile mücadele etmek adına Erzurum Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, bu amaçla Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin de katılımı ile ‘Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) Uygulama Rehberi’ni anlattı. Sağlığı geliştiren belediye olabilmek için öncelikle belediyenin “Şehir Sağlık Profili” çıkarılıyor. Daha sonra “Şehir Sağlığı Geliştirme Planı” oluşturuluyor. Bu adımların tamamlanmasından sonra; SAGEB Değerlendirme adımlarında yer alan uygulamalara göre değerlendirme tablosundan alınacak puanların 75 ve üzeri olması durumunda SAGEB açısından belirli bir düzeye erişilmiş olunuyor.
En az 75 puan almak gerekiyor
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, daha önce SAGEB yani Sağlığı Geliştiren Belediye Uygulama Rehberi'ni yayınlamıştı. 'Sağlığı Geliştiren Belediye' olarak değerlendirilebilmek için 100 puan üzerinden en az 75 puanı toplamak gerekiyor. Yaya yollarının uzunluğu ile ışıklandırılması, bisiklet yolları, yeşil alanlar, trafik olmayan caddelerin uzunluğu, yaya kaldırımlarının genişliği, yollarda yürüyüşü engelleyen çöp kutuları, su birikintilerinin varlığı, yürümeye engel yaratan çıkıntılar, park alanları, otoparklar, okul bahçelerinin ağaçlandırılması, parklar, bahçeler, açık spor alanları, toplu ulaşım ağlarının geliştirilmesi, sağlığın geliştirilmesi eğitimleri, sosyal tesisler, rekreasyon alanları ve daha birçok konu bu rehbere göre puanlanıyor.