Ezberciliğe hayır!

Önümüzdeki hafta bugün yarıyıl tatili başlamış olacak… 
Adettendir; kuvvetle muhtemel öğretmenler öğrencilerin sırtına yine bir ton ödev yükleyip, onlarca sayfalık metinler isteyecek… 
Yanlış!
Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durum, işte bu ezberci yaklaşımın bir sonucu… 
Çocuklarımızın soru çözme kabiliyetlerindeki yetersizlik, işte bu anlayışın bir ürünü… 
Yok şu kadar sayfadan sorumlusun, yok şu kadar özet çıkartacaksın, falan, filan… 
Yapmayın!
Etmeyin! 
Bugün çocukları ezberlemeye ve kopyalamaya teşvik ettiğiniz bu yöntem, bu zamana kadar hiçbir sonuç vermedi… 
İlaveten ezberciliğe yönlendirdiğiniz o çocuklardan, soru çözme kabiliyeti geliştirmelerini de, yine siz istediniz… 
Yanlış anlaşılmasın!
Öğretmenlerimizin tamamı için değil bu serzeniş; zira öyle eğitimciler var ki, ders işleme yöntemleriyle, yol ve yordamlarıyla hakikaten de şapka çıkartılır önlerinde… 
Ama işte neylersiniz ki, istisnalar kaideyi bozmuyor, bozamıyor bir türlü… 
Bu sebeple öğretmenlerden en büyük beklenti, çocukların sırtına ödev yüklemeleri değil, soru çözümünü önceleyen yol haritaları oluşturulması yönündedir… 
Bol bol soru çözsün çocuklar… 
Bol bol kitap okumaları istensin… 
Çünkü sorularda yeni nesil diye bir kavram var ve gerçekten bundan 10 yıl öncesinin soruları ile bugünün soruları arasında ise dağlar kadar fark… 
Güncelleyelim artık kendimizi!
Güncelleyelim artık çocuklarımızı!
Güncelleyelim artık eğitime ve öğretime olan bakış açımızı!
Çünkü geleceğe uzanan yolda ezbercilikle yürümek mümkün değil… 
Bunu defalarca kez tecrübe ettik ve gördük… 
Bu yüzden istiyoruz ki, başka yollar deneyelim artık!
Bambaşka yollar…