Yerel Haber Girişi : 03 Haziran 2023 12:03

Vali Memiş; Çevreyi korumak hepimizin görevi

Vali Memiş; Çevreyi korumak hepimizin görevi
Erzurum Valisi Okay Memiş, çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesinin ve korunmasının tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Çevre kirliliğine bağlı sorunların,1970’li yılların başında hız kazanarak uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatan Erzurum Valisi Okay Memiş, yayınladığı mesajda “Yarının doğası bugünden oluşturulur. Çevre konusu, sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması ve yaşamımıza yansıması gereken bir konudur. Tüm insanlık bugün, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermektedir. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yüzyıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır.” dedi.
“Gelecek nesillere temiz çevre bırakmalıyız”
Temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en değerli miras olacağını ifade eden Vali Memiş, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi hayati bir önem arz etmektedir. Kültürümüzde, “Çevreyi; tabiatı, Allah’ın eseri ve emaneti olarak görmemiz” gerektiğine dikkat çekilir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için tabiatın maruz kalabileceği her türlü önlemi mutlaka almak zorundayız. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara bir emaneti olduğu gerçeğini hatırlatarak, geleceğe daha yeşil, daha yaşanabilir müreffeh bir dünya bırakmak bizler için ulvi bir görevdir. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda; tüm vatandaşlarımızı duyarlı olamaya çağırıyor, sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hak olduğu düşüncesiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak temennisiyle, sağlıklı bir ömür diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.